Wiesława Szlachtowicz

     Pochodzi z Lubelszczyzny. W 1960r. jako młoda nauczycielka zainspirowana przez dr. Władysława Gębika przybyła "krzewić polskość na Warmii i Mazurach".
Od 1972r. pracowała w Szkole nr 1 w Olsztynie. Wykształcenie wyższe z dyplomem mgr matematyki. Obecnie jest na emeryturze. Wolny czas poświęca twórczości artystycznej.
 Należy do Związku Plastyków Warmii i Mazur. Należy również do Klubu Plastyka Amatora "Sąsiedzi". Uczestniczy aktywnie w wystawach indywidualnych , zbiorowych i akcjach charytatywnych. Szlify z tkactwa artystycznego zdobyła u p. Marii Rubik - Grabskiej. Kontynuuje zajęcia w kole tkackim przy Klubie "Akces" w Olsztynie.
    Swoje prace prezentowała na licznych wystawach wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając nagrody i wyróżnienia. W ogólnopolskim biennale tkaniny artystycznej w Bydgoszczy trzykrotnie zdobyła nagrody: 1999r. - "Psotek" - wyróżnienie, 2001r. - "Światła Kętrzyna" - III nagroda, 2003r. - "Układanka" - III nagroda.
W maju 2004r. będziemy mogli podziwiać tkaniny i prace olejne w Galerii Baszty Bocianiej w Dobrym Mieście. Prezentowane prace obrazują uroki Warmii, zadziwiają intensywnością barw, zdradzając niezwykły temperament artystyczny.

 

Biografia

Urodziła się w Łukowcu. Posiada wyższe pedagogiczne wykształcenie. Od 1972 r. pracowała w szkole nr 1 w Olsztynie. Obecnie jest na emeryturze.

 

Twórczość

Uprawia tkaninę artystyczną (gobelin, batik), malarstwo olejne, akwarelowe, gwasz oraz malarstwo na szkle. Tematem jej prac są kwiaty, elementy natury i pejzaże.

Wystawy

Jej indywidualne wystawy zobaczyć można było w Olsztynie, Dobrym Mieście, Ostródzie. Brała także udział w Ogólnopolskim Biennale Tkaniny Artystycznej w Bydgoszczy, a w 2005 w XXV Przegląd Twórczości Klubu Plastyka Amatora „Sąsiedzi” w Olsztynie.

 

Nagrody

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień w tym także:

  • Wyróżnienie na Ogólnopolskim Biennale Tkaniny Artystycznej w Bydgoszczy za pracę Psotek (1999)
  • III nagroda na Ogólnopolskim Biennale Tkaniny Artystycznej w Bydgoszczy za pracę Światła Kętrzyna (2001)
  • III nagroda na Ogólnopolskim Biennale Tkaniny Artystycznej w Bydgoszczy za pracę Układanka (2003)

Bibliografia

  1. XXV Przegląd Twórczości Klubu Plastyka Amatora Sąsiedzi / Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. - Olsztyn: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, 2005.

KONTAKT